[name]

包含用来设置[link:https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/AudioContext AudioContext]的方法.

在[page:AudioListener AudioListener]和[page:AudioLoader AudioLoader] 类中被使用.

使用了 [link:https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Audio_API Web Audio API].

方法

[method:AudioContext getContext]()

如果定义了,返回给外部*context*的值, 否则创建一个新的[link:https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/AudioContext AudioContext].

[method:AudioContext setContext]( [param:AudioContext value] )

外部用来设置 *context* 的值.

源码

[link:https://github.com/mrdoob/three.js/blob/master/src/[path].js src/[path].js]